top of page
Car-Fleet_edited.jpg

שירות לציי רכב 

• תיקונים – כולל תיקוני חום מורכבים.

חרוץ – צמיגים באישור משרד התחבורה.

• חידוש צמיגים.

• כיוון פרונט פרטי ומשא.


• בדיקת סגירת והידוק אומים לאבטחת
בטיחות הנסיעה באמצעות מכפיל כוח.


• מתן שירות לציי תעשייה וצמ“ה.


• מתן שירות לצמיגי משא ואוטובוסים
בחצר הלקוח.


• בדיקות צמיגים ומתן אישורים לביקורות תקופתיות.


• שירותי החלפת מצברים.


• שירותי מילוי גז למזגנים – בסניפים נבחרים.

השירותים הניתנים ברשת:

• שירותי דרך וחילוצים בפריסה ארצית 24/7.


• ביצוע שוטף של סקרי צמיגים:


א. להעלאת רמת הבטיחות.
ב. למניעת תקלות שבר.
ג. לחיסכון ולהתייעלות כספית במונחי עלויות
ישירות ועקיפות.


• פעולות תחזוקה שוטפות להורדת עלויות:


א. מעקב ובקרה אחר לחצי אוויר.
ב. התאמת צמיגים לסוגי עבודה.
ג. העברת מיקומים והתאמת זוגות
  בצירים כפולים.


• המלצות להחלפה/חידוש/חרוץ.

• פירוק והרכבה של צמיגים.

• איזון גלגלים.

מגוון פתרונות לבעלי צי רכב:

• התמקדות בליבת פעילותו העסקית של הלקוח.


• מיקור חוץ של הפעילויות שאינן בליבה.


• גמישות בניהול לוחות הזמנים בהפעלת צי
הרכב ומקסום שעות העבודה האפקטיביות.


• ניהול שיטתי ומובנה של תקציב משק הצמיגים.


• פריסה ארצית של סניפים לצורך מתן שירות.


• שיטת שירות ומעקב אחידה בכל הארץ.


• שימוש במוצרים וחומרים איכותיים ללא פשרות, תוך הסתמכות על ידע וניסיון מצטבר של עשרות שנים בתחום הצמיגים.

הפתרונות והשירותים של רשת טייר סנטר לניהול משק צמיגים בציי רכב

מנהל-צי-רכב

דיווחים ומעקבים שוטפים:

• דיווח ממוחשב מגורם מרכזי אחד בלבד.


• דוחות וניתוחים של עלויות משק הצמיגים
בחתכים שונים.


• ניתוח עלות לק“מ ברמת הצי וברמת
כלי רכב בודד.


• מעקב אחר עלויות חריגות נזקים, בעיות
מכניות, נזקי נהג וכדומה.

bottom of page